Eenzame opsluiting

Dit blog is in de eerste plaats een persoonlijk blog. Maar vandaag kwam ik iets tegen waarvan ik vind dat ik het moet delen met de lezers van dit blog.

Ik heb eerder al aangegeven dat alle Texaanse terdoodveroordeelden (net als vele tienduizenden tot honderdduizenden andere Amerikaanse gevangenen) in solitary confinement (eenzame opsluiting) zitten. De Texaanse autoriteiten noemen dat eufemistisch 'administrative segregation' ('ad seg'). In de meeste andere staten wordt de al even eufemistische term SHU -Special Housing Unit- gebruikt.

Waar het op neerkomt is dat je mensen onthoudt van alle mogelijkheid tot contact met andere mensen. Een gevangene in ad seg zit drieëntwintig uur per dag alleen in zijn cel van zo'n 1m80 bij 2m70 (Mumia Abu-Jamal heeft het eens omschreven als 'living in your bathroom' - wonen in je WC). De cel wordt afgesloten door een blinde stalen deur, waardoor oogcontact met medegevangenen niet mogelijk is (communicatie kan enkel door schreeuwen). Eén uur per dag zit de gevangene -alleen- in een wat grotere kooi, om te 'recreëren'. Aangezien de mens een sociaal dier is, heeft ad seg desastreuze gevolgen voor het welbevinden en de geestelijke gezondheid van degenen die eraan onderworpen worden. Voor zover je nog geen psychiche problemen had toen je werd opgesloten, krijg je ze gegarandeerd door langdurige blootstelling aan eenzame opsluiting.

In onderstaande video's, die vandaag gepubliceerd werden via het weblog van Solitary Watch, geeft psychiater Terry Kupers een overzicht van de gevolgen van solitary confinement. Hij maakt de luisteraar op niet mis te verstane wijze duidelijk dat het huidige gebruik van solitary confinement in de VS niets anders is dan een uiterst wrede vorm van marteling.

Onderstaande video's duren samen ongeveer een uur. Ze zijn je tijd meer dan waard als dit onderwerp je interesseert.